Palvelut työikäisille

Työkykyisyyttä edistävä fysioterapia

Työkykyä voidaan kuvata talon muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista terveys ja toimintakyky ovat talon perusta. Fyysinen toimintakyky, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja terveys muodostavat yhdessä työkyvyn talon. Työkykyisyyttä edistävä fysioterapia pitää sisällään työkykyisyyden arvioinnin, suunnittelun sekä ryhmä- ja/tai yksilövalmennuksen. Fyysistä toimintakyvyn mittaamiseksi voidaan käyttää työikäisillä soveltuvia mittareita.

Lisäksi fysioterapeutti voi arvioida tuki- ja liikuntaelimistön tilaa tekemällä lihastasapainoarvion, missä tutkitaan henkilön päälihasryhmien tila ja tarvittaessa puututaan poikkeaviin löydöksiin henkilökohtaisella harjoitusohjelmalla.

Työikäiset hyötyvät ammattilaisen tekemästä terveyskuntotestistä, minkä pohjalta suunnitelma työkykyisyyden tukemiseksi on hyvä rakentaa.

 

Soita ja kysy tarjous palvelupaketista!