Koulutukset ja konsultaatiopalvelut

Potilassiirto ja Aktivoivan avustamisen koulutukset

Tietoisuus ja taito omasta ergonomiasta ja iäkkään avustamisesta siirtotilanteissa luo perustaa hyvälle hoitotyölle. Hoitajat tekevät päivittäin kymmeniä kuormittavia siirtymisiä asiakkaiden kanssa, missä tulisi huomioida muun muassa omat ja avustettavan voimavarat, tila sekä siirtotapa. Jotta hyvät käytännöt juurtuisivat arkeen, tulisi taitoja harjoitella säännöllisesti.

Tarjoamme hoitohenkilökunnalle koulutuksia potilassiirtoihin sekä aktivoivaan avustamiseen. Koulutus herättelee asiakaskohtaisesti arvioimaan ja ohjaamaan keinoja kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseksi.

 

Kenttäohjaus

Ikääntyvien hoitaminen ja siirtymisissä avustaminen on kehoa kuormittavaa. Tämän vuoksi oman ergonomian ja asukkaan aktivoivien auttamistapojen huomioiminen ovat työssä jaksamisen kannalta olennaista. Kouluttautuneet fysioterapeuttimme voivat ohjata hoitohenkilökuntaa työpäivän lomassa.

Kenttäohjaustunnit voivat sisältää yksikön asukkaiden avustamisen ohjaamista, apuvälinearviointia, ryhmäkuntoutusohjaamisen keinojen harjoittelua sekä hoitohenkilökunnan ergonomian ja kehonhuollon ohjausta. Kenttäohjauksen sisältö suunnitellaan tilaavan yksikön tarpeiden mukaan.

 

TYHY-/TYKY-tilaisuudet

Hoitajat tekevät fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa työtä. Oman kehon ja mielen huoltaminen tukevat työntekijän terveyttä ja hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-ajalla. Työyhteisön hyvän hengen edistämiseksi yhdessä tekeminen tukee henkilökunnan työssä jaksamista ja työkyvyn ylläpitämistä. Tilaa työyhteisöllesi sopiva kokonaisuus, sisältö suunnitellaan aina tilaavan yksikön tarpeiden mukaan.