Neurologinen kuntoutus

Neurologinen sairaus tai vamma voi aiheuttaa kuntoutujalle lihasten halvausoiretta, tuntopuutoksia, hahmottamisen häiriöitä vaikeuttaen liikkeen- ja puheen ymmärtämistä tai tuottamista, myös persoonallisuuden ja tunne-elämänmuutokset ovat tavallisia. Oireiden vaikeusaste ja niiden kestoisuus riippuvat keskushermostovaurion sijainnista ja laajuudesta. Yleisimpiä hermoston toimintaan vaikuttavia sairauksia ovat mm. aivoinfarkti tai aivoverenvuoto, parkinsonin tauti, MS-tauti ja ALS.

Kuntoutuksen tavoitteena on vähentää sairaudesta johtuvia oireita toiminnan avulla, ohjata ja tukea kuntoutujaa selviytymään itsenäisesti arjen askareista. Löytää keinoja elämän rikastuttamiseen sekä kannustaa kuntoutujaa ja omaista yksilöllisten kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Suurin osa neurologisen fysioterapian asiakkaista saa kuntoutukseen maksusitoumuksen, minkä maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt  tai sairaanhoitopiiri/kaupunki. Kuntoutus sisältää tarvittavien apuvälineiden arvioinnin, hankinnan sekä käytön ohjauksen ja seurannan. Fysioterapia voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti myös allasterapiana. Neurologista kuntoutusta toteuttavat alaan erikoistuneet fysioterapeuttimme.