Hengitysfysioterapia

Yleisimmät hengityssairaudet ovat astma, keuhkoahtaumatauti (COPD, KAT) ja uniapnea. Hengityssairauksille tyypillistä on hengitysfunktioiden heikkeneminen, minkä seurauksena yleinen energisyys laskee vaikeuttaen sairastuneen psykososiaalisuuteen. Myös ajoittaiset tai jatkuva hengenahdistus on sairauksiin kuuluva elämän laatua laskeva oire.

Kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ammattitaitoinen hengitysfysioterapeutti tukee sairastunutta itsenäisessä selviytymisessä, kartoittaen ja eliminoiden vajaakuntoisuutta aiheuttavia tekijöitä hänen elinympäristöstään. Kuntoutuksen tuloksellisuutta seurataan jatkuvasti toimintakykyä mittaavin ja arvioivin menetelmin.

Hengitysfysioterapian menetelmillä pystytään lisäämään sairastuneen fyysistä kestävyyttä liikunnallisin harjoittein, parantamaan toiminnallista terveydentilaa, vähentämään hengenahdistusta valutusasentoja ja manuaalisia tekniikoita hyödyntäen. Hengitysapuvälineet kehittyvät koko ajan. Niiden hankintaan, käyttöön ja huoltoon saat neuvoa ja ohjausta hengitysfysioterapeutiltasi.