Muistisairaan kuntoutus

Käypähoitosuositusten mukaan muistisairaan kuntoutus on usein toimintakyvyn heikkenemistä hidastavaa, mutta myös sitä parantavaa ja ylläpitävää. Koska kuntoutuksen tavoitteena on huomioida kokonaisvaltaisesti kuntoutujan itsenäisyyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja hyvinvointia, on kuntoutuksen kohteena muistisairaan lisäksi myös hänen omaishoitaja ja perhe.

Muistisairaan kuntoutus keskittyy kokonaisvaltaisesti fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn ja on laaja-alaisesti keskittynyt muistisairaan ongelmiin. Muun muassa laitoshoidossa olevien muistisairaiden kuntoutuksessa liikuntaharjoittelulla (voima-, tasapaino- ja kestävyysharjoittelu) voidaan vaikuttaa edistävästi liikunta- ja toimintakykyyn (Käypähoito.fi 2010).