Voimaa ruoasta

Voimaa ruoasta Ikääntyneiden ravitsemus on tiiviisti yhteydessä toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Ravitsemustila heikkenee etenkin sairauksien yhteydessä. Huono ravitsemustila, vähäinen proteiinin ja riittämätön vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti kiihdyttää haurastumista, lihaskatoa, heikentää vastustuskykyä ja ennakoi sairastumiskierrettä ja laitostumista. Hyvä ravitsemustila tukee aivoterveyttä, toimintakykyä, nopeuttaa sairauksista toipumista ja mahdollistaa kotona asumisen pidempään. Tutkimusten mukaan ruokavalion heikentynyt laatu johtaa virheravitsemukseen,…

Ajanvietettä Impulssista

Ajanvietettä Impulssista Impulssi -hyvinvointisovellus on kehitetty Miina Sillanpään Säätiön tutkimus- ja kehittämishankkeessa yhdessä lievää muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän läheisilleen kanssa.Impulssin kehitystyön taustalla on laaja-alainen käsitys ihmisen hyvinvoinnin osatekijöistä. Sovellus on on tarkoitettu muistisairauden alkuvaiheen omatoimisen kuntoutumisen tueksi. Se soveltuu myös mainiosti aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille henkilöilleImpulssi -sovelluksen yhdeksän eri aihekokonaisuutta tarjoavat tekemistä, vinkkejä ja pohdittavaa…

liikuntapiirakka

Yli 65-vuotiaiden liikuntapiirakka

Yli 65-vuotiaiden liikuntapiirakka

Miksi vielä vanhanakin tulisi liikkua?

Lihasten käyttö, liikkuminen ja liikunta ovat iäkkäille luontainen ja kustannustehokas terveyden edistämiskeino. Se luo mahdollisuuden itsenäiseen kotona asumiseen ja pitää mielen vireänä.

Selvitysten mukaan vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti. Toimintakyvyiltään heikentyneet ikäihmiset tarvitsevat lisää tietoa liikunnan hyödyistä ja mahdollisuuksia liikkumiseen.